Varje år utför Svensk Elitfotboll (SEF) en certifiering av medlemsklubbarna som ingår i Unicoach och deras akademier. Samtliga föreningars ungdomsverksamhet genomlyses och poängsätts i syfte att utveckla svensk elitfotboll.

Det är SEF:s föreningsutvecklare Thomas Lyth, Thomas Westerberg, Hans Lindbom, Lars Jacobsson, Lasse Eriksson och Stefan Lundin som besöker klubbarna och deras ansvarige för ungdomsakademin.

Resultatet för 2021

Rapport akademiverksamheten 2021

Bakgrund
Certifieringen är ett långsiktigt arbete där elitklubbarnas ungdomsverksamhet utvärderas årligen. Vi startade i 2010, med idéer från Elitprojektet, och inriktar oss på klubbens verksamhet för spelare 8–19 år. Det övergripande målet med projektet är att skapa framtida elitspelare till våra elitklubbar. Sedan 2014 har även klubbar utanför SEF erbjudits deltagande och totalt deltar för närvarande ca 60 klubbar i nätverket. Sedan 2020 har SEF-klubbarna en ny samarbetspartner i Unibet, och konceptet har sedan dess ändrat namn till Unicoach.

Nedan finns den slutgiltiga versionen av certifieringsmodellen för 2021. SEF har samtidigt, tillsammans med klubbarna, utarbetat en ny version av certifieringen som börjar att gälla från 2022. Den kommer att presenteras här inom kort.

Processmål
Processmålen med Certifieringen är att:- kvalitetssäkra deltagande klubbars arbete med spelarutbildning i åldern 8-19 år
– identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden
– stödja och i dialog medverka till klubbarnas eget utvecklingsarbete
– skapa en stimulerande manual för de deltagande klubbarna
– skapa tydlighet gentemot styrelse, sponsorer, spelare, föräldrar, andra klubbar, kommun etc.
– underlätta för klubben att identifiera sin roll inom den svenska fotbollen
– framhålla spelar- och ledarutbildning som de viktigaste faktorerna
– höja kvaliteten på spelarutbildningen i ett internationellt perspektiv

VerksamhetsområdenAntal frågorMaximal poäng
AVärdegrund och mål med Akademin7140
BSpelarutbildning14365
CLedarorganisation22735
DFaciliteter490
ESkolsamverkan5105
FSamarbete andra klubbar465
Totalt A-F561500
GSportsliga resultat av Akademin
Totalt A-G

Områden A-F, inklusive Värdegrund, kan betecknas som en processdel med 56 frågor och kan ge maximalt 1500 poäng.             
                                     
Området G däremot kan betecknas som en resultatdel och har inget poäng-tak utan är avhängigt hur många av de spelare som tillhört klubben i minst ett år i åldrarna 12–19 år och som debuterat i elitsammanhang och fortfarande är aktiva på elitnivå, dvs landslag, Allsvenskan, Superettan eller motsvarande nivå utomlands samt Ettan i Sverige. Gällande ligor på nivå 2 godkänns bara ligor som är rankade 1–30 av UEFA. 

Utifrån det antal poäng som klubben uppnår erhåller klubben stjärnor enligt följande nivågruppering.

Nivå och stjärnorPoäng
Akademi/En stjärna   600 poäng eller mer
Akademi /Två stjärnor   900 poäng eller mer
Akademi /Tre stjärnor1 200 poäng eller mer
Akademi/Fyra stjärnor1 800 poäng eller mer
Akademi /Fem stjärnor2 500 poäng eller mer

Avsikten med en låg ingångspoäng (600 på A-F) är att uppmuntra klubbar till deltagande. 
Observera att om klubben inte når 600 poäng på A-F erhåller den inte någon stjärna och är inte en certifierad akademi. Men klubben kan kvarstå i nätverket.

Nya deltagande klubbar
Alla klubbar i SEF och Ettan ska erbjudas deltagande förutsatt att klubben har en fungerande ungdomsverksamhet. Alla deltagande klubbar i nätverket förväntas ha eller ämnar utveckla en akademiverksamhet.

Grundkrav för deltagande
Klubben visar upp en ambitiös inriktning vad beträffar utbildningsarbete med unga spelare.

Klubbens representanter deltar i Akademichefsmöten och Fortbildningar inom ramen för projektet.

  • För att bli Certifierad krävs minst 4 godkända fortbildningar under året.

Klubben är aktiv i Certifieringsprocessen och lämnar in önskade dokument i tid.

Klubben klarar andra året i nätverket av grundkraven och har minst 600 poäng. 
I klubbens akademi ska det finnas minst:

– ett U-21/reservlag eller P-19 lag. 

– ett P-17 eller P-16 lag.

– verksamhet med lag i åldern P8–15 år. 

Ett alternativ till att inte ha verksamhet med egna lag i åldern P8-15 år är att ha ett tydligt samarbetsavtal med annan klubb. Då ska både Akademiklubben och samarbetsklubben delta i Certifieringsprocessen och vara med i mötet med Certifieraren.    
Samarbetsklubben fyller i den del av dokumenten som klubben ansvarar för.Avtalet med samarbetsklubb ska innehålla en tydlig verksamhetsbeskrivning, beskrivning av aktiviteter och utbildningsplan över tävlingar/träningar för spelare och tränare. 
Den ska också innehålla underskrifter från respektive klubbs styrelseordförande.
Samarbetsavtalet ska vara klart senast i december innan aktuellt år för certifiering.

Grundkrav tränare

LagGrundkrav tränareKommentar
P19UEFA BUEFA Elite Youth, grundkrav för 4–5 stjärniga akademier
P17UEFA BUEFA Elite Youth, grundkrav för 4–5 stjärniga akademier
P16UEFA BUEFA A, grundkrav för 4–5 stjärniga akademier
P15 – P14SvFF A-Ungdom/UEFA B 
P13 – P11SvFF B-Ungdom
P10 – P8 C-diplom 

Utträde ur systemet
Klubb som inte når upp till 600 poäng eller inte uppfyller de grundkrav som finns riskerar att få lämna nätverket. 

Principer fördelning av medel
SEF-klubbarna:
Förutsatt att grundkraven uppfylls samt att det finns tillräckligt med medel i projektet erhåller deltagande klubb ett ekonomiskt bidrag beroende på antalet poäng och som i sin tur leder till 1–5 stjärnor. Utbetalningar sker vid 2 tillfällen under året. 

Bidraget ska oavkortat användas för lön till P19- och P17-tränare. Klubben kan i samråd med projektledningen fördela ersättningen i den elitförberedande verksamheten (16 år och uppåt).

Övriga klubbar:
Icke SEF-klubbar får inga utbetalningar från projektet men erbjuds att kostnadsfritt delta på vissa utbildningar, fortbildningar och konferenser. 

1 april
Klubbarna får tillgång till årets certifieringsdokument via unicoach.se, och man kan börja arbeta med att svara och ladda upp dokument i klubbens inloggade läge.

1 november
Klubbens dokumentation skall i sin helhet vara uppladdat på unicoach.se via klubbens inloggade läge senast 1 november 2021. Klubben certifieras efter den dokumentation som var uppladdad vid detta slutdatum. Enda undantag är de eventuella poäng inom avsnitt A7 och G som aktualiseras efter detta datum.

Med ”Finns och används” i Certifieringsdokumentet nedan menas att beskriven verksamhet även på begäran ska kunna redovisas praktiskt.

Den dokumentation som klubben redovisar ska vara förankrad och internt redovisad för styrelsen.

8 november – 15 december

Klubbesök av en av våra Certifierare som tillsammans med akademichefen går igenom klubbens dokumentation. Certifieraren ger en återkopplingsrapport 2–4 dagar efter besöket. 

Tidsplan för genomförande av förbättringsåtgärder sker i samförstånd med respektive Certifierare.

I starten av januari 2022
Resultaten för SEF-klubbarna förs in och redovisas på unicoach.se och för Ettan-klubbarna redovisas resultaten på ettanfotboll.se. Den poängnivå som klubben erhåller gäller sedan i ett år.

Där ska klubbens resultat finnas för beskådande för föreningsmedlemmar, ledare, spelare och föräldrar och andra intressenter. 

Möten kring Certifieringen genomförs årligen som ett omfattande fortbildningsprogram för akademichefer, utvecklingschefer, tränare i akademierna och andra specialfunktioner. 

Resultatet för 2021