Under sommaren och hösten kommer Svensk Elitfotbolls föreningsutvecklare att besöka de svenska klubbarnas akademier som en del av 2022 års certifiering. Först ut var Malmö FF, som fick visa upp sin verksamhet under två intensiva dagar.
– MFF är en av de klubbar som är längst fram idag, men vi har också hittat områden där de faktiskt kan utveckla sig vidare, säger Thomas Hasselgren, akademiutvecklare på SEF.

Varje år utförs en certifiering av de medlemsklubbar som ingår i Unicoach, vilket i klartext innebär att deras ungdomsverksamhet granskas och poängsätts i syfte att utveckla dem och i förlängningen svensk elitfotboll.

Till sin hjälp har SEF:s föreningsutvecklare en ny certifieringsmodell, med en omarbetad stjärnskala och generellt sett högre kravställning. Som ett led i det genomförs certifieringsbesök hos samtliga klubbar.
– Tidigare har vi enbart kontrollerat de dokument som skickats in, och det är inte så att vi inte litar på klubbarna men det är också viktigt att kontrollera så att de gör det som beskrivs där. Vi har gått från teori till lite mer praktik, konstaterar Thomas Hasselgren.

Först ut var Malmö FF, den klubb vars akademi rankades högst under 2021. Under två dagar intervjuades ett 15-tal personer i olika roller – utöver ledare och spelare även vd:n Niclas Carlnén, sportdirektören Daniel Andersson och sportchefen Andreas Georgson – och man följde dessutom två av akademilagens träningspass från sidan.
– Det var två väldigt intensiva dagar, och det tog nästan två dagar för oss att sammanställa allt, säger Hasselgren, som besökte Malmö FF tillsammans med nye certifieraren John Wall.

Han fortsätter:
– MFF är en av de klubbar som är längst fram idag och det finns mycket som redan är på plats, men vi har också hittat områden där de faktiskt kan utveckla sig vidare, vilket vi också noterat i rapporten. Sedan är det samtidigt viktigt att göra en rättvis värdering och jämförelse med andra klubbar utifrån den aktuella nivån, i det här fallet större föreningar i Skandinavien och internationellt. Det gäller att spänna bågen högt.

För Malmö FF:s del återstår en slutlig återkoppling och ett certifieringsmöte framåt vintern. Strax efter årsskiftet offentliggörs också det slutgiltiga resultatet.

Två certifieringsbesök återstår sedan före semestern: hos AIK och Brage.