Hur kan elitklubbar och distriktsförbund samarbeta för att lyfta både bredd och elit? Det var ämnet för veckans träff, där aktuella parter från Södermanland, Värmland, Västmanland och Örebro deltog, tillsammans med Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll.
– Jag tror att det finns jättemycket att göra inom det här området, säger Fredrik Holmquist, tillförordnad akademichef i Örebro SK.

Träffen hölls i just Örebro och innehöll ett 40-tal deltagare. SvFF och SEF stod för varsitt föredrag, och det gjorde även Kalmar FF, IFK Norrköping samt Degerfors IF. Samtliga tre klubbar har pågående samarbeten med sin aktuella distrikt och flera omkringliggande breddföreningar.

Under träffen fick deltagande distrikt och elitklubbar bland annat möjlighet att sitta ned tillsammans för att utbyta erfarenheter och se på möjliga samarbetsformer.
– Kärnan i det hela är hur man som elitklubb och distriktsförbund kan samverka i alla delar av spelar-, ledar- och kompetensutveckling. De här klubbarna presenterade sina arbetssätt och upplägg, och det var väldigt inspirerande. För vår del var det även första gången vi satt ner med Örebro Läns Fotbollförbund, bara det var ett steg i rätt riktning, säger Fredrik Holmquist, som nyligen tillträdde sin tjänst i ÖSK efter att sedan 2019 ha varit Sportadministratör i samma omgivning.

Enligt honom har Örebro SK en fördel eftersom man arbetar med såväl bredd som elit.
– Vi jobbar med breddverksamhet fram till spelarna blir 15-16 år då verksamheten blir elitförberedande. Vi kan båda delarna och borde kunna ha ett givande samarbete med förbundet. Direkt under träffen började vi fundera kring vilka andra klubbar i vårt område vi skulle kunna samarbeta med och hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut utifrån vad som är viktigt för oss och för andra klubbar i området. Det finns en del att lösa, men jag tror att resultatet på sikt kan bli väldigt positivt för Örebro som fotbollsstad.

Akademiutvecklare Thomas Hasselgren representerade Svensk Elitfotboll i samband med träffen och var också positiv till de steg som togs där.
– Jag tycker att det är ett jättebra initiativ att samla distrikten och deras elitklubbar för att diskutera samarbete. Vi är ett förhållandevis litet land och måste jobba tillsammans för att utnyttja våra resurser på bästa sätt och få maximal utveckling. Det här var första konferensen i sitt slag, men vi inom SEF och SvFF ser positivt på det och förhoppningsvis kan det bli starten på fler träffar av liknande slag, säger Hasselgren.