Som föreningar har IFK Norrköping, Helsingborgs IF och Skövde AIK olika verkligheter att förhålla sig till, men också mycket att lära av varandra. Det blev tydligt när klubbarnas utvecklingschefer nyligen träffades för att utbyta erfarenheter och diskutera den Double Pass-utbildning som samtliga tidigare genomfört. 
– För mig och oss var det väldigt värdefullt, säger Roberth Jacobsson i SAIK.

Utvecklingschef är en relativt ny roll inom svensk fotboll och kan beskrivas som ett slags “tränare för tränarna”. Under 2022 genomförs en utbildning för dessa i Svensk Elitfotbolls regi, och däringår bland annat en modul med belgiska Double Pass, som framförallt inriktar sig på att utveckla klubbars spelarutbildningsplaner.

Roberth Jacobsson från Skövde AIK, IFK Norrköpings Tony Martinsson och Helsingborgs IF:s Mikael Dahlberg har genomfört några delar av utbildningen tidigare, men har också andra kvar. En är det erfarenhetsutbyte som genomförs i grupper om tre, och som i deras fall hölls på östgötsk mark under förra veckan.

Där delade de med sig av sina reflektioner kring Double Pass-innehållet och presenterade också hur den påverkat deras verksamheter rent konkret. De gick även in på hur de arbetar med intern tränarutveckling. 
– Att träffas så här och utbyta erfarenheter är väldigt värdefullt. Man får inte bara nya idéer utan också ett kvitto på att man gör väldigt mycket bra, även om klubbarna också har olika förutsättningar. Vi hade ett väldigt öppet diskussionsklimat och ingen var rädd för att dela med sig av sina erfarenheter, säger Roberth Jacobsson, vars SAIK fått hjälp av Double Pass att forma sin utbildningsplan och andra övergripande strategier. 

Även Thomas Hasselgren, akademiutvecklare på SEF, deltog vid träffen på Platinumcars Arena och konstaterade att upplägget med smågrupper har många fördelar.
– Alla tre som presenterade höll en väldigt hög nivå och de var också öppna mot varandra. De hade tagit till sig mycket och det fanns inga hemligheter. Det gjorde diskussionerna väldigt givande och intressanta, säger han.

I augusti ska ytterligare fyra smågrupper genomföra en liknande dag, inom ramarna för utvecklingschefsutbildningen. 
– Som avslutning blir det också ett studiebesök: troligtvis i Spanien i mitten av oktober. Där kommer vi fortsätta att utväxla erfarenheter och idéer mellan varandra, samtidigt som vi förhoppningsvis får se flera bra konkreta exempel kring hur man följer upp tränarna i vardagen. Jag har en stor tro på det här projektet och att det över tid kommer lyfta såväl akademierna som svensk fotboll i stort, menar Hasselgren.