Nya “Certifiering 2.0”, som införs under 2022, ställer inte bara högre krav på de svenska akademierna, utan också på Svensk Elitfotbolls egna certifierare. I veckan genomfördes därför en utbildning i Solna där samtliga sju deltog.
– Målsättningen är att hitta en så jämbördig bedömningsnivå som möjligt, säger Thomas Hasselgren, akademiutvecklare på SEF.

Varje år utför SEF en certifiering av de medlemsklubbar som ingår i Unicoach, vilket i klartext innebär att deras ungdomsverksamhet granskas och poängsätts i syfte att utveckla dem och i förlängningen svensk elitfotboll.

Nytt för 2022 är att certifieringen har fått ett högre tak – maximala sju stjärnor istället för fem – och att kravställningen är högre rent generellt. Tanken är att det ska få klubbarna att ta ännu större steg framåt i utvecklingen av deras spelarutbildningsplan.

Liksom tidigare är det SEF:s föreningsutvecklare Thomas Westerberg, Hans Lindbom, Lars Jacobsson, Lasse Eriksson och Stefan Lundin som utför certifieringen, samtidigt som Thomas Lyth gått i pension och ersatts av John Wall. Även Thomas Hasselgren kommer att stå för några av de 29 klubbesök som väntar i år.
– Det är ett erfaret gäng, med lång och bred bakgrund inom fotbollen. De har jobbat på högsta nivå inom svensk fotboll, men även varit verksamma på ungdomsnivå, säger Hasselgren om sina kollegor.

Under veckans utbildning har man gått igenom hela den 80 sidor långa certifieringsmanualen, punkt för punkt.
– Vi har pratat om hur certifieringsbesöken ska gå till, hur vi bedömer den dokumentation som ska finnas på plats och rent generellt diskuterat hur vi ska tänka för att få till en någorlunda jämlik bedömning.

Malmö FF är den första klubben som besöks, i slutet av maj, och sedan rullar nedslagen hos de deltagande föreningarna på fram till oktober månad.

Läs mer om den nya certifieringsmodellen här!