Den senaste modulen i Svensk Elitfotbolls utbildning för utvecklingschefer har innehållit ett tätt samarbete med belgiska Double Pass. 
– Vi ser den här fortbildningen som ett steg mot förverkligandet av SEF:s vision om att ta klubbarnas spelarutveckling till nästa nivå, säger Stig Meylemans, ansvarig för fotbollsutveckling på Double Pass.

Utbildningen riktar sig till de Unicoachklubbar som fick fyra eller fem stjärnor i den senast genomförda certifieringen och innehåller totalt sex olika moduler. Double Pass-modulen är nummer tre i ordningen.

Med hjälp av webbinarier, hemuppgifter och mentorssamtal har de deltagande föreningarnas utvecklingschefer fått hjälp med att förfina sina akademiverksamheter. De ämnen som avhandlats är fotbollsfilosofi, lagutveckling samt individuell utveckling.
– Jag hade väldigt höga förväntningar på den här fortbildningen, och personligen tycker jag att de förväntningarna har överträffats. Det är även mitt intryck från deltagarna. Innehållet har hållit en väldigt hög nivå och Double Pass har varit oerhört professionella från dag ett och framåt, säger SEF:s akademichefsutvecklare Thomas Hasselgren.

Han uppskattar att fortbildningen, som pågått i sju veckor, har inneburit ungefär 50 till 100 timmars effektivt jobb från varje enskild deltagare, vilket naturligtvis är en utmaning när utvecklingscheferna också ska sköta sina “vanliga” arbetsuppgifter i de egna verksamheterna under tiden.

Double Pass-feedbacken har i första hand kommit från Kevin Nicholson, som för några år sedan blev den yngste brittiske tränaren någonsin att få UEFA Pro-licens. Han har arbetat tätt med utvecklingscheferna under projektet och konstaterar att utfallet varit positivt.
– Det har varit en ära att få jobba med deltagarna i kursen. Samtliga har visat prov på stort engagemang och en stor förståelse för vår fotbollsmodell, och dessutom lyckats utföra individuella uppgifter som varit på en väldigt hög nivå. Målsättningen nu är att varje person, på sina egna sätt, ska implementera några av de idéer som de fått från den här fortbildningen i sina klubbar för att försöka bidra till att fler och bättre spelare produceras i framtiden, säger Nicholson.

Stig Meylemans, ansvarig för fotbollsutveckling på Double Pass, hävdar att samarbetet har gynnat både parterna:
– Direkt blev jag positivt överraskad av SEF:s tankar kring talangutveckling och den nya utbildning som de tagit fram. Särskilt de diskussioner som vi hade med Svante (Samuelsson, SEF:s sportchef) och Thomas om att optimera spelarpotential inom svensk elitfotboll var berikande för båda parterna. Vi ser det här programmet som ett steg mot att förverkliga SEF:s vision om att ta klubbarnas spelarutveckling till nästa nivå.

Double Pass kommer även att medverka under akademichefskonferensen i augusti, och förhoppningen är därtill att fler fortbildningstillfällen ska kunna ske, med nya deltagare, under de kommande åren. För deltagarna av denna kurs väntar erfarenhetsutbyte i augusti i mindre grupper där innehållet från kursen och vad man tar med sig hem till egen klubb skall diskuteras
– Ja, vår vision och ambition är att kursen ska bli ett återkommande evenemang med nya grupper. Det här var ett första test för att se om fortbildningen höll hög kvalité, och nu när den har visat sig göra det så hoppas jag också att vi kan jobba vidare med det här, säger Thomas Hasselgren.