Arbetet fortgår med den nya certifieringen av de svenska akademierna, och är nu inne i slutskedet av det som kallas för “steg 2”. Förändringen välkomnas också av Claes Eriksson, landslagschef U21 Pojk Elit, som var inbjuden till den senaste akademichefsträffen.
– Det gäller att höja taket och utvecklingspotentialen, konstaterar han. 

År 2022 ska den nya certifieringen vara på plats, och den är resultatet av hårt arbete och stor delaktighet från de Unicoach-anslutna akademierna. 

Certifieringens tio områden samt grundkrav har avhandlats några åt gången under våren samt sommaren, varpå deltagarna fått möjlighet att komma med synpunkter. Arbetsgrupperna har sedan, i de fall där det varit aktuellt, gjort revideringar och återkommit med nya förslag. 
– I stora delar tycker klubbarna så som arbetsgrupperna, och sedan har det såklart kommit en del synpunkter som man har tagit hänsyn till. Det är viktigt att klubbarna är med i processen och både får tycka och se vad andra tyckt till om, säger Svensk Elitfotbolls akademichefsutvecklare Thomas Hasselgren, som presenterade helhetsbilden vid det senaste mötet.

Framöver kommer det befintliga innehållet att korrekturläsas och renskrivas, innan man efter sommaren sedan ska ge sig på att vikta de olika områdena. Efter det är det dags för tre pilotklubbar att få testa den nya certifieringen på sina verksamheter.

Vid akademichefsträffen var även Claes Eriksson från Svenska Fotbollförbundet inbjuden gäst. Han gick igenom några kommande evenemang i landslagskalendern – däribland Utvecklingslägret, riksläger och akademidagar – och pratade också om vikten av en uppdaterad certifiering.
– Om vi ska använda certifieringen som vi gör just nu med att klassificera fyra- och femstjärniga akademier och så vidare, då bygger det på att vi verkligen beskriver utvecklingen och förmågan att få fram duktiga fotbollsspelare på högsta nivå. Här finns det säkert ett arbete att göra när det gäller att höja taket och utvecklingspotentialen, konstaterar Eriksson.

Enligt honom är det viktigt att fokusera på resurser och kvalité.
– De anställda, alltså tränare med hög kompetens, ska kunna påverka de spelare som finns, och det ska kunna finnas ett fokus på individen och en högre kravställan på de som ligger längst fram. Där har vi en utmaning inom fotbollen.