Varje år genomförs ett antal fortbildningar i Unicoachs regi. Dessa sessioner avslutas med att deltagarna får svara på frågor, vilket oftast sker skriftligt. En trio målvaktstränare från Västerås SK:s akademi valde dock att göra det med hjälp av en video.
– Det finns ett värde i att man faktiskt tar med sig de här frågorna och lär sig något av dem, konstaterar Johannes Petersson, som var en av dem.

De digitala fortbildningarna äger rum åtta gånger per år och beskriver olika områden samt ålderskategorier. Ambitionen är att hitta “best practice”-exempel där framstående klubbar och/eller individer berättar hur de arbetar, för att på så sätt inspirera de aktuella deltagarna.

Vid en av dessa fortbildningar riktades allt fokus mot målvaktstränarna, med Zlatan Azinovic från Malmö FF och Kamil Rylka från norska Haugesund som gästföreläsare. 
– Det är alltid väldigt kul att lyssna på andra och se dem ge exempel på hur de bedriver träning och vad de har för utmaningar, men även hur de tar sig an dem, säger 22-årige Johannes Petersson, som bland annat kunde se likheter i hur MFF och VSK-akademin i vill använda målvakter i speluppbyggnadsfasen.

Varje deltagande klubb har som krav att minst en person ska lösa ett antal arbetsuppgifter efter presentationen, vilket oftast sker skriftligt. Men i det här fallet valde Petersson – tillsammans med kollegorna Jesper Holmberg och Adam Lejonklou, båda målvaktstränare i Västerås akademi – att redovisa sina svar i en 30 minuter lång video som laddades upp på Youtube.
– Det kändes bättre än att skicka in en halv A4-sida och känna sig nöjd med att bli godkänd. Det finns ett värde i att man faktiskt tar med sig de här frågorna och lär sig något av dem, samtidigt som vi här fick träna på att presentera. I framtiden tror jag ju att det kommer bli ännu mer videogenomgångar inom fotbollen, säger Johannes Petersson.

En som gillade framförandet var Thomas Hasselgren, akademichefsutvecklare på Svensk Elitfotboll.
– Jag upplever att de digitala fortbildningarna har inspirerat och gett ökad kunskap hos tränarna i akademierna. Samtidigt har klubbarna tagit ett större ansvar i att svara mer seriöst: Västerås SK:s exempel är ett av de mer kreativa, tillsammans med många andra väldigt bra och seriösa redovisningar. Fortbildningarna har verkligen gett effekt och det känns väldigt kul, konstaterar han.

Västerås SK:s sevärda presentation går att titta på här: