Med tanke på hans förflutna i AIK:s akademi och nuvarande jobb som förbundskapten för Sveriges U17-19-landslag har Peter Wennberg en unik inblick i svensk fotboll. Han är också en av flera som nu formar framtiden med hjälp av “Certifiering 2.0”.
– Det här gör oss ännu mer konkurrenskraftiga i relation till de som vi tävlar mot på en internationell scen, konstaterar han.

2010 föddes den nuvarande certifieringen, under översyn av Svensk Elitfotbolls dåvarande sportdirektör Stefan Lundin, med målsättningen att fostra framtidens elitspelare. Modellen har varit enormt framgångsrik och modifierats med jämna mellanrum, och i den kommande uppdateringen – tänkt att stå klar 2022 – ska för första gången hela certifieringen ses över, i kombination med att en större omvärldsanalys görs.

Och om man frågar Peter Wennberg så är resan dit minst lika viktig som själva slutmålet.
– Processen i sig förädlar svensk fotboll, så som jag ser det. Vi vårdar det som är mest gynnsamt i förhållande till de som vi konkurrerar med. Till syvende och sist vill svensk fotboll vinna fler matcher på en internationell scen, och certifieringsprocessen förstärker det sätt som svensk fotboll troligast vinner ännu fler matcher på, exempelvis samverkan, “team spirit”, kunskap och hårt arbete. Det här arbetet ska göra oss än mer sammansvetsade och klokare, och med det mer segerrika, menar han.

Wennberg är idag anställd av Svenska Fotbollförbundet, men har som sagt samlat på sig gott om erfarenhet från akademiverksamheten i AIK, där han tränade såväl P17 som P19, var utvecklingschef och därtill assisterande tränare i A-laget i två säsonger.

I “Certifiering 2.0” ingår han i en arbetsgrupp som även innehåller Svensk Elitfotbolls sportchef Svante Samuelsson samt representanter från följande akademier: Tony Martinsson (IFK Norrköping), Tony Lundqvist (IF Elfsborg), Petter Hansson (IK Sirius samt Peter Kleve (Hammarby). De har fått i uppdrag att se över certifieringens “G”-del, som är en poängkvot baserad på klubbarnas användande av egenfostrade spelare. 
– Vi lägger ett värde i att föreningarna har en jämn och kontinuerlig utbildning över tid, så att inte enstaka åldersgrupper genererar alla poäng och stjärnor. Det finns ett önskemål här från klubbarna att G-delen tydligare ska bekräfta hur arbetet i närtid ser ut och att de känner igen sig i sitt vardagliga arbete, snarare än att den motsvarar hur det såg ut för tio år sedan.

Viss inspiration hämtas även från utlandet, men Peter Wennberg betonar att det inte handlar om allt annat än en fullskalig kopiering. Tvärtom vill man behålla de styrkor som finns i certifieringen och inom svensk fotboll, och han plockar fram två nyckelområden för att bygga vidare på dessa:

1) Att sätta fokus på individen i kollektivet.
– Utvecklingen för certifieringen är att komma åt och i utbildningshänseende kunna peka på vad vi gör för den enskilde spelaren och ledaren för att de ska bli så bra de kan bli, och inte endast måla med breda penseldrag som beskriver det kollektiva. Hur mycket av arbetet som akademierna gör är individuellt anpassat? Det är jag intresserad av, och där tror jag att vi är på väg att bli mer sofistikerade.

2) Höja taket för bäst presterande akademierna.
– Det måste finnas en potential, ett gap, att växa i. Den nya certifieringen ska erbjuda varje klubb möjligheten att växa, för i den tidigare har några av de som varit högst rankade, däribland Malmö FF, slagit i taket. I ett arbete som ska generera utveckling är det bra att man aldrig når max, utan glädjen och energin i jobbet i akademierna ska ligga i att förädla sin nuvarande nivå till nästa.

Som förbundskapten för U17-19-landslaget, idag främst bestående av spelare födda 2003, är Wennberg också rätt man att sätta svensk fotbolls aktuella tillstånd i relation till andra länders dito. 
– Det man kan säga är att de svenska fotbollsakademierna bidrar till väldigt välutvecklade, välutbildade spelare. Många blir bra och bättre. Däremot behöver vi vara nyfikna på hur vi får fram exceptionella spelare, som tar svensk fotboll till ännu högre höjder. Bra spelare utvecklar synen på hur vi ska spela fotboll, men de bästa vänder upp och ner på gamla principer och initierar ofta fotbollsutvecklingen. Där tycker jag mig se att vi kan göra ännu mer i de frågorna kring hur vi ska göra de bästa ännu bättre, säger han.

Fotnot: Bilden är från 2017 då Peter Wennberg representerade AIK.

Text: Martin Ahlin
Foto: Bildbyrån