Utmärkelsen som Årets Unicoachklubb under 2020 går till AIK, efter en säsong där man ställde upp med sju spelare under 20 år i Allsvenskan och dessutom visade framfötterna även på akademinivå. 

Utmärkelserna är nya för den här säsongen och delas ut inom ramarna för Unicoachnätverket. Juryn består av Thomas Hasselgren och Svante Samuelsson, akademichefsutvecklare respektive Sportchef på Svensk Elitfotboll, samt Per Carlander, Sverigechef på Unibet, och Anders Falk, Sponsorchef på Unibet.

Motiveringen i AIK:s fall lyder så här:
”AIK har utvecklat sin verksamhet på ett imponerande sätt de senaste åren. 2020 har klubben rejält förbättrat sina poäng i certifieringen där AIK har fått flest poäng för verksamhetsområdena A-F. Klubben har också fått poäng för fler spelare under 2020 än tidigare år. Under säsongen har AIK lyft fram många egna spelare på allsvensk nivå däribland Eric Kahl och Robin Tihi som båda två spelat merparten av matcherna i ligan. Klubben fokuserar på individ och utveckling snarare än vinna här och nu.”

Akademichefen Johannes Wiklund konstaterar att det är ett hedrande pris att få, och säger så här om den egna akademin:
– Jag är ju mycket part i målet här, det bör ju framgå, men jag delar uppfattningen från motiveringen att vi utvecklat vår verksamhet på ett väldigt kraftfullt vis under de senaste åren, säger han och fortsätter:
– Det var ett speciellt år och vi hade väsentligt högre mål sett till internationella sammanhang och fortbildningar, men om man tittar på certifieringen där vi rankas så pass högt i delarna A till F så är det tydligt tecken på att vi trots allt har kunnat fokusera på kärnan i vårt uppdrag. Det är inte bara roligt i sig, utan nödvändigt. Vi är en utvecklingsverksamhet och vi behöver i alla lägen vara just utvecklingsorienterade och framåtlutade i det vi gör.

Finns det några nycklar till varför er akademi är så framgångsrik?
– Jag skulle säga att vi haft en kontinuitet i många delar av verksamheten under en beaktansvärd tid. I grunden ligger  att AIK Ungdomsfotboll har sett till att vara en attraktiv arbetsgivare genom att kontinuerligt utveckla de ledare man har, de som är avgörande för verksamheten och utvecklar den, och det blir ett sorts kretslopp där vi varit framgångsrika. Att flera inom klubben, som sportchefen för herr A och klubbdirektören, har sitt ursprung i AIK Ungdomsfotboll är såklart också relevant i sammanhanget. Jag själv gör mitt 14:e år som anställd i klubben. Det är betydelsefullt. 
– Det handlar också om att tro på en idé, som “U till A”, och att verka långsiktigt för det, och att ha den idén som ett karbonpapper över de inriktningsbeslut du tar i den ordinarie verksamheten.

Hur viktigt är det för AIK att ha en akademi som håller en hög nivå?
– Det är som att fråga om det är bättre  att ha en eller två pistoler i hölstret, som cowboy. Om man ska vara en solid klubb så behöver man vara stark i många delar, och det upplever jag att AIK är, bland annat i sin utbildning av unga spelare.
– En stark ungdomsverksamhet ger oss möjligheten att ha spelare som har en längre emotionell relation till AIK, men också att utbilda dem på ett sätt som vi i AIK tror är lönsamt över tid, för slutmålet är ju att ha spelare i AIK:s seniorlag som gör att vi vinner matcher och spelar på Europanivå. Sedan finns det också en affär i det här som man inte ska glömma bort, och som är relevant för alla allsvenska klubbar.

Vi fick se många unga spelare visa framfötterna för AIK under fjolåret – ser det lika ljust ut på den fronten inför kommande säsong och säsonger?
– Det ska givetvis kommas ihåg att om man under ett år lyfter fram vad som ändå får anses vara unga spelare i exceptionella mängder i ett seniorlag på yttersta elitnivå så kan det bli en bakåteffekt: att man får gå ner i ålderskullarna för att hitta motsvarande potential i enskilda individer. Men det tycker jag inte att man ska gömma sig bakom, utan jag anser att vi har minst motsvarande potential i akademin som vi hade för något år sedan, säger Wiklund och tillägger:
– Om det resulterar i samma antal eller på samma sätt som 2020 är för tidigt att säga, och om du ringer i maj en dag före nästa omgång så kommer jag ändå bara att kunna svara inför den omgången, för det kan förändras otroligt snabbt. Vår uppgift är att se till att potentialen finns här.  Men generellt tycker jag att klubben sitter i ett gynnsamt läge.

Stort grattis igen till AIK – pristagare i kategorin Årets Unicoachklubb!

FOTO: AIK