Svensk Elitfotbolls certifiering av akademierna i klubbarna inom Unicoachnätverket är redo att ta nästa steg. Under 2021 ska ett brett förankrat revideringsarbete utföras och inför 2022 planeras den nya versionen av certifieringsmodellen vara på plats.
– Ska vi utvecklas så måste vi ställa högre krav på varandra, säger Thomas Hasselgren, akademiutvecklare på Svensk Elitfotboll.

Certifieringen finns till för att kvalitetssäkra deltagande klubbars arbete med spelarutbildning i åldern 8-19 år samt bland annat identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden. Den nya versionen av certifieringsmodellen ska från 2022 och framåt hjälpa klubbarna att fortsätta utvecklingsarbetet inom akademierna och på så sätt skapa en ökad kvalitet över tid inom svensk spelarutbildning. Modellen ska också underlätta spelarnas övergång från akademin till a-laget.

Detta görs genom att höja kraven på klubbarna samt utöka stjärnsystemet som klubbarna belönas med ett maxtak på sju stjärnor istället för dagens fem.

– Vi har följt med i trender både nationellt och internationellt för att komma fram till ett förslag för vår nya certifiering. Vi har bland annat tittat på Danmark, England, Norge och Tyskland och plockat med oss det vi tycker är bäst från de länderna. Vi ska också se till att vidareutveckla det vi redan gör bra i Sverige, menar Thomas Hasselgren.

Slutförandet av den nya certifieringsmodellen tas fram i samråd med Svensk Elitfotboll och de klubbar som ingår i Unicoachnätverket, och antas vara helt klar i oktober 2021. 

Som ett första steg i processen så utvärderas den nuvarande certifieringsmodellen av alla klubbar. Ett antal områden har identifierats och arbetsgrupper ska tillsättas under november. Resultatet av vad de arbetsgrupperna har kommit fram till presenteras i februari 2021.

Arbetsgrupper certifieringen 2.0 och gruppledare:
Elitaktiva spelare: Tony Martinsson, IFK Norrköping
Ledare: Jocke Rydberg, Hammarby IF FF
Förankring, samarbete och faciliteter: Per Ågren, Malmö FF
Spelare och logistik: Mikael Thorstensson, Sollentuna FK 
Träning och dokument: Magni Fannberg, AIK

Arbetsprocessen:
1. Information regional akademichefsträff                              
2. Utse gruppledare för arbetsgrupper                                    
3. Presentera områden och arbetsgrupper i certifiering 2.0               
4. Utvärdering av certifiering 2.0                                                           
5. Arbete ute i arbetsgrupper (Utvärdering och omvärldsanalys) 
6. Presentera utvärdering och omvärldsanalys                       
7. Arbete ute i arbetsgrupper (innehåll)                                   
8. Prestera ett första utkast med innehåll för akademicheferna        
9. Viktning av poängen för de olika områdena                      
10. Pilot test med 3-6 klubbar                                        
11. Färdig dokument och presentera resultat pilot-test  
12. Certifiering 2.0 är igång